Home KOMPENSATION NO WIN NO FEE EF REGLER KONTAKT

EKSEMPLER PÅ  VILDLEDENDE TEKSTER OM EU PASSAGERRETTIGHEDERNE

Dette er fra et kendt skandinavisk flyselskabs hjemmeside med deres fortolkning af  EU passagerrettighederne.

Hvis aflysningen skyldes ekstraordinære omstændigheder.

Eksempler på ekstraordinære omstændigheder inkluderer, men er ikke begrænset til:

- meteorologiske omstændigheder

- sikkerhedsrisici som fx tekniske problemer, der pludselig opstår eller andre uventede fejl ved flysikkerheden

- strejker, der påvirker flydriften

- politisk ustabilitet

- bestemmelser vedrørende lufttrafikstyringen

- andre sikkerhedsaspekter

Passgerrettigheder.DK´s bemærkning:                                                                                                                           til trods for at dette selskab har tidligere modtaget en udtalelse fra EF domstolen i en sag som blev forliget uden for retten vedkender de ikke at de anførte omstændigheder kun angiver hvor det er muligt de væsentlige omstændigheder kan opstå, og  at de ikke i sig selv er at betragte som værende usædvanlige omstændigheder.

Derudover mangler de lige at gøre opmærksom på at selv om der opstår en usædvanlig omstændighed så skal de stadig-væk bevise at det trods alle tilrådigværende midler ikke var muligt at undgå aflysningen.

Bliv ikke forvirret over udtrykket ekstraordinære omstændigheder som også betyder højest usædvanlige omstændig-heder.Det benyttes af alle de andre EU lande men ikke af den danske ankeinstans som holder sig til regulativets danske ordlyd med brugen af usædvanlige omstændigheder.

 

Nedenstående er en vildledning fra ankeinstansen (NEB) for EU passagerrettighederne i Danmark hjemmeside

Ingen kompensation til strejke-ramte flypassagerer

Hvis din flyafgang er aflyst som følge af strejke, har du ikke krav på kompensation efter EU forordning 261/2004.

EU forordningen giver ellers passagererne visse rettigheder, men íkke retten til kompensation ved en overenskomststridig og uvarslet strejke. Det er en ekstraordinær omstændighed som luftfartsselskabet ingen indflydelse har på.

Luftfartsselskabet skal dog tilbyde dig valget mellem at få dig booket til en anden afgang eller refusion af flybilletten. Hvis du har ventetid i lufthavnen skal luftfartsselskabet også tilbyde dig forplejning (mad og drikke).

Hvis en eller flere overnatninger er påkrævet, skal luftfartsselskabet sørge for hotelindkvartering og transport mellem lufthavnen og hotellet.

Passgerrettigheder.DK´s anmærkning:  Overskriften er vildledende !!!                                                                                Bemærk der omtales kun i tilfælde af uvarslet strejke .                                                                                                     En korrekt varslet strejke kan ikke være usædvanlig idet den er kendt på forhånd.                                                           

 

Et danskejet flyselskab angiver nedenstående  i deres passager informationsfolder.

Ekstraordinære omstændigheder.

Ovenstående bortfalder under ekstraordinære omstændigheder som f.eks.:

• Midlertidig lukning af fartbaner som følge af sne, is, store regnmængder, generende vindretninger,

dårlig sigtbarhed og andre vejrsituationer, som negativt påvirker flysikkerheden.

• Uforudsigelige tekniske problemer, som betyder risiko ved gennemførelse af flyvning.

• Sygdom blandt flypersonalet eller forsinkelser, som betyder, at personalet ikke kan overholde lovkrav vedr. flyvetid.,           strejker som hindrer flyvning og udefrakommende faktorer, som betyder at flypersonalet ikke kan nå frem til lufthavnen.

• Udefra kommende misligholdelse af tjenester, restriktioner eller aflysninger som forhindrer eller begrænser flyvning.

• Passagerrelaterede problemer, f.eks. sikkerhedstruende opførsel eller uheld, forårsaget af passagerer, anti-terror      sikkerhedsforanstaltninger og andre restriktioner forordnet fra regeringsside.

• Politiske problemer, som kan medføre lukning af lufthavne og luftrum eller true flysikkerheden

Ovennævnte punkter gælder ligeledes evt. aflysning af efterfølgende flyvninger.

Passgerrettigheder.DK´s anmærkninger: 

Hvorfor fremstiller flyselskaberne deres egen tekster/foldere når EU kontoret udbyder gratis foldere med den ordrette tekst til EU 261/2004 passager rettighederne.??

Erklæringen om at bistand og assistance bortfalder er ikke korrekt , det skal ydes uanset omstændighederne.

Der findes ingen retslige afgørelser som støtter deres friholdelsespåstande, tværtimod er der både EU ret og civilretslige kendelser som underkender mange af deres påstande især når de ikke tage de rimelige forholdsregler i betragtning.

Husk at flyselskabet har bevisbyrden så spørg bare om dokumentationen for deres påstande.  

Tekniske fejl på flyet betragtes kun som en usædvanlig omstændighed såfremt det er en fejl som normalt ikke kan opstå på den pågældende flytype.Men dertil er der stadigvæk de rimelige forholdsregler med for eksempel indsættelse af et reservefly.

Flyselskaber har blandt andet pligt til at råde over reserve fly og personale som kan indsættes om nødvendigt.

Usædvanlige vejrsituationer for luftfarten er forudsagt med stor nøjagtighed inden for en 12 timers periode og varigheden af vejrgenerne kan være kortvarig eller en aflysning af flyvningen kan undgås ved for eksempel flyvning til anden lufthavn i nærheden af destinationen og alternativ transport (bus/tog) derfra til destinationen. flyselskabet har trods alt den planlagte rejsetid + 3 timer + tiden fra check-in tidspunktet til at føre dig frem til dit rejsemål uden at de skal kompensere dig.Det beregnes som tillæg til tidspunktet af den oprindeligt planlagte ankomst til destinationen. Når DSB kan hvorfor kan flyselskaberne så ikke finde ud af den alternative transport.

Den eneste usædvanlige omstændighed som EU regulativet anerkender uden de rimeligeforholdsregler er såfremt lufttrafik kontrollen er årsag til forsinkelsen.

Forordning (EU)                                                                                                                                                                                           Denne artikel omhandler forordninger i EU-lovgivning. Opslagsordet har også anden betydning, se Forordning (Danmark).           En forordning er en EU-retsakt, altså en en slags EU-lov. En forordning er (modsat et direktiv) direkte anvendelig i medlemsstaterne. Det betyder, at EU-forordninger er gældende i Danmark på linje med vores egne love. Borgerne kan således erhverve rettigheder og pålægges pligter i henhold til forordninger.

NYHEDER FRA ANDRE HJEMMESIDER

Flyselskaber blæser på passagerrettigheder (GOOGLED)....................................................LÆS OM DET HER