Gør Det Selv
eller
No Win No Pay
Assistance
 

   PASSAGERRETTIGHEDER. DK

   
    HJÆLP ELLER SELVHJÆLP TIL KOMPENSATION    EF-Forordningen
EU Retskendelser
EU Medlemslande  World Time Zones
Flyve Distancer
Flight Stats
Verdens Ur 

Om Os
 


 

 

  

 

 
              FORSINKELSER OVER 3 TIMER KOMPENSERES MED 250 - 350 - 600 EURO

 n  Home

 n  Fly Forsinkelse

  
n  Fly Aflysning

  
n  Afvisning Ved Overbooking

  
n  Nedgraderring Af Kabineklasse

 n  Omdirigeret eller Aflyst Rejse

 n  Kompensation Trin For Trin

 n  No Win No Fee Assistance

 

HURTIG OVERSIGT AF EF FORORDNINGEN NR 261/2004

for kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser

KOMPENSATION VED FORSINKELSE :

Pkt. 1. Forplejning , 2 gratis telefonopkald - fax eller email, om nødvendigt hotelophold og transport. 

Pkt. 2. Refundering af flybilletten eller dele deraf som ikke er benyttet og om ønsket returflyvning til passagerens første afgangsted. 

Bistand og assistance skal være tilbudt inden for tiden angivet for pkt.1 i hver gruppe.      

Kompensation kun såfremt forsinkelsen ikke skyldes usædvanlige omstændigheder som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet. 

 1.  Efter 2 timers forsinkelse og destination under 1500 km

      Efter 3 timers forsinkelse            -               -           -    -

      Efter 5 timers forsinkelse            -               -           -     -

 

2.   Efter 3 timers forsinkelse og destination 1500 til 3500 km 

      Efter 3 timers forsinkelse            -               -           -    -

      Efter 5 timers forsinkelse            -              -            -     -

 

3.   Efter 4 timers forsinkelse og destination over  3500 km 

      Efter 3 timers forsinkelse            -               -           -    -

      Efter 4 timers forsinkelse            -               -           -    -

      Efter 5 timers forsinkelse           

Pkt. 1

Kompensation Euro 250

Pkt. 2

 

Pkt. 1

Kompensation Euro 400

Pkt. 2

 

Pkt. 1

Kompensation Euro 300

Kompensation Euro 600

Pkt. 2

  

KOMPENSATION VED AFLYSNING :
 Kun såfremt forsinkelsen ikke skyldes usædvanlige omstændigheder
som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet.

Medmindre den er meddelt passageren mindst 14 dage i forvejen.

Eller den er meddelt passageren 7-14 dage i forvejen og alternativ transport afgår tidligst 2 timer før  og ankommer til destination senest 4 timer efter den oprindelige planlagte  flyvning.

Eller ved under 7 dages varsel med afgang 1 time før og ankomst senest  1 time efter den planlagte ankomst.

Bistand og assistance skal være tilbudt inden for 2 timer efter den oprindeligt planlagte afgang..               

1.  Her og nu hvis afstanden til destination er under 1500 km.

Kompensation kun 50% hvis alternativ transport benyttes og ikke ankommer senere end 2 timer efter det oprindeligt planlagte tidspunkt

2. Her og nu hvis afstanden til destination er 1500-3500 km

Kompensation kun 50% hvis alternativ transport benyttes og ikke ankommer senere end 3 timer efter det oprindeligt plan-lagte tidspunkt.

3.  Her og nu hvis afstanden til destination er over 3500 km.

Kompensation kun 50% hvis alternativ transport benyttes og ikke ankommer senere end 4 timer efter det oprindeligt planlagte tidspunkt.

Valgfri Pkt. 2 , 3 eller 4
 Kompensation Euro 250

+ Pkt. 1 efter behov.

 

Valgfri Pkt. 2 , 3 eller 4
Kompensation Euro 400

+ Pkt. 1 efter behov.

 

Valgfri Pkt. 2 , 3 eller 4
Kompensation Euro 600
+ Pkt. 1 efter behov.

Pkt. 1. Forplejning , 2 gratis telefonopkald - fax eller email, om nødvendigt hotelophold og transport. 

Pkt. 2. Refundering af flybilletten eller dele deraf som ikke er benyttet og om ønsket returflyvning til passagerens første afgangsted. 

Pkt. 3.Omdirigering, tidligst muligt og under sammenlignelige transportforhold til endelig destination 

Pkt. 4.Omdirigering under sammenlignelige transportforhold til endelig destination på et senere tidspunkt efter passagerens ønske såfremt der findes ledige pladser.

 NÆGTET OMBORDSTIGNING:
Frivillig afgivelse
af plads kompenseres med fordelagtigt tilbud fra flyselskabet (kontanter eller kuponer) samt pkt.2, 3 eller 4 efter eget ønske.

Ufrivillig afgivelse af plads kompenseres med Euro 250 -400 eller 600 med reduktion af 30-50-75% såfremt ankomsttid med alternativ flyvning  til destinationen inden henholdsvis 2 , 3 eller 4 timers forsinkelse ,afhængig af afstanden til destinationen.

Eller pkt.1,+ 2,3 eller 4 efter eget ønske.

NEDGRADERING af siddeplads kompenseres med 30 - 50 eller 75% af billetprisen afhængig af afstanden til destinationen - Flyselskabet kan ikke forlange ekstra betaling hvis de selv opgraderer dig.

 Reklamationsretten i de enkelte EU-lande

oplysninger på denne side er med forbehold for utilsigtede fejl idet den tilsigter nemmere oversigt af regulativet

20 april 2014


 

 Tel. +45 43 69 11 71 n Fax +45 69 96 03 48 n E-mail: euflyersrights.com

     CVR 326 180 73