Gør Det Selv      eller                    No Win No Pay Assistance  

                             PASSAGERRETTIGHEDER. DK

   
    HJÆLP ELLER SELVHJÆLP TIL KOMPENSATION    


  EF-Fordningen    EF Retskendleser EU Medlems lande  World Time Zones Flyvnings Afstande   Flight Stats
Om Os
 


Kompensation Quick Reference

 

  

 

 
              FORSINKELSER OVER 3 TIMER KOMPENSERES MED 250 - 350 - 600 EURO            

 n  Home

 n  Fly Forsinkelse

  
n  Fly Aflysning

  
n  Afvisning Ved Overbooking

  
n  Nedgraderring Af Kabineklasse

 n  Omdirigeret eller Aflyst Rejse

 n  Kompensation Trin For Trin

 n  No Win No Pay Assistanc

 

Reklamationsretten i de enkelte EU-lande 

Land

Reklamationsret

Belgien Ingen specifik periode. Inden for rimelig  tid
Bulgarien 2 år
Cypern 2 år
Danmark 2 år
Estland 2 år
Finland Ingen specifik periode
Frankrig 2 år
Grækenland 2 år
Holland Ingen begrænsning
Irland Ingen begrænsning 
Island 2 år, og 5 år på genstande, der har en væsentlig længere levetid
Italien 2 år
Letland 2 år
Litauen Ingen begrænsning
Luxemburg 2 år
Malta 2 år
Norge 2 år, og 5 år på genstande, der har en væsentlig længere levetid
Polen 2 år
Portugal 2 år
Rumænien 2 år
Slovakiet 2 år generel frist, og mindst 1 år for brugte genstande.
5 år på genstande, der har en væsentlig længere levetid
Slovenien 2 år
Spanien 3 år
Storbritannien 6 år
Sverige 3 år for varer købt efter 1. april 2005 
Tjekkiet 2 år
Tyskland 2 år
Ungarn 2 år
Østrig 2 år

  oplysninger på denne side er med forbehold for utilsigtede fejl idet den tilsigter nemmere oversigt af regulativet

18 februar 2010


 

 Tel. +45 43 69 11 71 n Fax +45 69 96 03 48 n E-mail: euflyersrights.com

     CVR 326 180 73