PASSAGERRETTIGHEDER DK

Home

 

                                                      

 

 

GØR DET SELV KOMPENSATION INDDRIVELSE TRIN FOR TRIN

1 Anmod det udførende flyselskab om en skriftlig erklæring for årsagen til forsinkelsen eller aflysningen.  En del selskaber udsteder dem online på internetet.

Fortsæt til trin 2 hvis du bedømmer hændelsen ikke skyldes ekstraordinære omstændigheder som uanset om alle rimelige forholdsregler blev udført ikke kunne hindre aflysningen eller forsinkelsen.            eller                                                                                                                                        Såfremt det udførende flyselskab ikke har skriftligt informeret dig om dine rettigheder                      eller                                                                                                                                            ikke har ydet den obligatoriske assistance og bistand indenfor de fastlagte tidsrammer.. 

Kan du ikke selv bedømme om der er grundlag for dine krav er du velkommen til at ansøge om assistance fra Passagerrettigheder DK med Win / Win assistance. Dette er uforbindende indtil du accepterer vores e-mail tilbud om assistancen.

2 Udfærdig skriftlig kompensationskrav til flyselskabet med henvisning til EU forordningen nr 261/2004 og anmod om deres eventuelle forklaring og dokumentation for deres påstand om friholdelse for kompen-sations kravet.

Såfremt flyselskabet ikke har svaret inden 28 dage fra modtagelsen af dine skriftlige krav skal du fremsende en rykkerskrivelse med 14 dages frist til besvarelsen.

Fortsæt til trin 3 som er obligatorisk før du kan bringe sagen for en retsinstans.

3 Fremsend skriftlig anke til ankenævnet . I Danmark er det Statens Luftfartsvæsen for flyvninger til og fra lufthavne beliggende i Danmark.

Dette kan være et tidskrævende element idet flyselskabet har op til 8 uger til at besvare og dokumentere deres påstande. Men der kan også gå længere tid med sagsbehandlingen som ifølge SLV´s egen beskrivelse af forretningsgangen .

Derfor hvis du er overbevist om din ret til kompensation og har mod på det, anbefales det at gå til trin 4 og forberede en retssag til afgørelsen.

4  Er kompensationen ikke udbetalt kan du nu gå rettens vej som sidste løsning.

Idet kompensationsbeløbet ikke står i forhold til en eventuelt risiko ved en tabt retssag (mindst Dkr.2500) medmindre man har mulighed for at opnå fri proces ved ansøgning til civilstyrelsen med henvisning til     § 329 subsidiært §328 eller 327. er det ønskværdigt at man i trin 2 overbeviser det udførende flyselskab om dets svigt, og det vil også blive nemmere efterhånden som der kommer flere retskendelser som går flyselskaberne imod.

BEMÆRK:  Kompensationen fra EU Passagerrettighederne er en ulempe godtgørelse og egen udgifter for udlæg som skal afholdes af flyselskabet, og er ikke en erstatning.                                                                                                                    Erstatninger som tabt bagage, tabt arbejdsfortjeneste og andre erstatningspligtige skader med relation til fly forsinkelsen skal søges gennem din rejseforsikring eller Montreal Konventionen. Hvis du ikke har en rejseforsikring påtager Passagerrettigheder. DK gerne at søge erstatninger godtgjort i forbindelse med kompensations kravet.

 

 

Støt venligst med en donation til at holde hjemmesiden kørende såfremt du har haft nytte af vores råd og vejledning. Tak

  Du ønskes god medhold i din sag og hvis den lykkedes venligst send os en sejrs e-mail