Gør Det Selv
eller
No Win No Fee  Assistance
 

                    PASSAGERRETTIGHEDER.DK

    HJÆLP ELLER SELVHJÆLP TIL KOMPENSATION    


 English Version


EU-Forordningen
EU Retskendelser
EU Medlemslande

World Time Zones
Flyve Distancer
Verdens Ur


Om Os
 

EU Kompensation Oversigt

Links

Rejser.net

EU PASSAGER RETTIGHEDER APP

22 SPROG

ANDROID

IPAD

WINDOWS 8

APPLE IOS

  Har du oplevet en flyforsinkelse  eller aflysning inden for de sidste 3 år kan du søge om kompensation 

  NYT genoptag afviste sager fra Trafikstyrelsen i perioden December 2011 - December 2014 

  NYT virksomheder kan kompenseres for drift tab ved medarbejderes flyforsinkelser  

  n  Fly Forsinkelse

  
n  Fly Aflysning

  
n  Afvisning Ved Overbooking

  
n  Nedgraderring Af Kabineklasse

 n  Omdirigeret eller Aflyst Rejse

 n  Kompensation Trin For Trin

 n  No Win No Fee Assistance

EU Passagerrettigheder gælder alle flyvninger fra og indenfor EU regionen

Flyvninger til EU regionen gælder rettighederne kun for  flyselskaber med base i et EU medlemsland.

EEA landene Island, Norge, Schweiz følger EU Forordningen

Benyt ovenstående links for at blive vejledt igennem EF-forordningen (EC 261/2004) basis viden til selv at
gennemføre en kompensations ansøgning eller anmode om assistance hertil med No Win No Pay tilbud.


 PASSAGERER KOMPENSERES FOR FLYFORSINKELSER MED OP TIL DKR. 4.500 og VIRKSOMHEDER MED DRIFTSTAB

EU DOMSTOLEN AFGJORDE DEN 19.NOVEMBER 2009 AT FLY FORSINKELSER OVER 3 TIMER SKAL KOMPENSERES MED EURO 250 - 400 - 600 PÅ LIGE FOD MED EN AFLYSNING.

SÅFREMT DET IKKE SKYLDES USÆDVANLIGE OMSTÆNDIGHEDER som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet (til at forhindre aflysningen eller  forsinkelse over 3 timer ).

* DET ER PRIMÆRT UVARSLEDE UDEFRA KOMMENDE HÆNDELSER SOM KAN FRIHOLDE LUFTFARTSELSKABET FOR KOMPENSATIONS YDELSEN.

* BISTAND OG ASSISTANCE SKAL DOG YDES AF FLYSELSKABET UANSET ÅRSAGEN TIL FORSINKELSEN ELLER AFLYSNINGEN

* USÆDVANLIGE OMSTÆNDIGHEDER FRIHOLDER UDELUKKENDE FLYSELSKABET MOD KONTANT KOMPENSATIONEN FOR ULEMPER TILFØRT PASSAGEREN.
DE ER STADIGVÆK FORPLIGTET TIL AT UDFØRE TRANSPORTEN BEDST MULIGT EFTER AFTALE MED PASSAGEREN.

* EU RETSAFGØRELSE BEKENDTGJORDE AT MEKANISKE PROBLEMER I SIG SELV ER IKKE EN USÆDVANLIG HÆNDELSE SELV OM DET UDGØR EN SIKKERHEDS RISIKO.

* EU REGULATIVET ER EN FORBRUGER BESKYTTELSE OG IKKE EN OPTION MEN EN AKTIV PLIGT FOR FLYSELSKABERNE OG TILSIDESÆTTELSE AF FORORDNINGEN ER IFØLGE DANSK LOV STRAFBART.

* DET ER FLYSELSKABET SOM HAR HELE BEVISBYRDEN.

* FOR TABT ARBEJDSFORTJENESTE OG DRIFT TAB KAN DER SØGES ERSTATNING EFTER REGLERNE I MONTREAL KONVENTIONEN OG PAKKEREJSELOVEN.

* GÆLDER OGSÅ PAKKEREJSER, MEN KUN FOR FLYVNINGEN.

* KLAGEFRISTEN I DANMARK OG DE FLESTE EU LANDE ER 2 ÅR FRA  HÆNDELSEN

HVORDAN BEDØMMES DE USÆDVANLIGE OMSTÆNDIGHEDER ?
Klik her for at læse mere herom

FLYSELSKABER SKAL FRIVILLIGT OG UDEN OPFORDRING VED AFLYSNING ELLER FORSINKELSER AF MINDST 3 TIMERS VARIGHED OG AFHÆNGIG AF REJSENS LÆNGDE TILBYDE :
KOMPENSATION   Euro 250 - 400 eller 600 afhænger af tid/rejseafstand

AFVISNING VED OVERBOOKING  Kompenseres med op til Euro 600 (ca. Dkr 4.500,00)
NEDGRADERING AF KABINEKLASSE Kompenseres med op til 75% af Billetprisen

MINDRE END 2 UGERS VARSEL FOR OMDIRIGERING ELLER AFLYSNING AF REJSEN.

VI KAN TILBYDE AT KLAGE KOMPENSATIONEN FOR DIG
VI har indsigt i reglernes håndhævelse og argumenterne til flyselskaberne undvigelser.

GØR DET SELV TRIN FOR TRIN KOMPENSATIONS OPKRÆVNING
For dig som har god tid og mod på det

VIGTIGE EU PASSAGERRETTIGHEDS RETSKENDELSER
EU forordningen er så ny at der kræves en del retssager før det hele falder på plads..

DET SOM FLYSELSKABERNE IKKE ØNSKER DU SKAL VIDE :
En del flyselskaber læser forordningens bestemmelser som en vis herre læser biblen og det er
nemt at vildlede passagererne idet bestemmelserne ikke er nemme at gennemskue på stående fod.

DET SOM FLYSELSKABERNE GERNE VIL HAVE DU SKAL TRO  
Flyselskabernes egen fortolkning af Passagerrettighederne

ANDRE ERSTATNINGS MULIGHEDER

PAKKEREJSELOVEN  
Erstatter mistede feriedage i forbindelse med udrejsen og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hjemrejsen.

MONTREAL KONVENTIONEN
Kan yde grundlag for erstatning af  bagage tabt arbejdsfortjeneste eller skader grundet flyforsinkelser samt virksomheders kompensation for drift tab ved medarbejderes flyforsinkelser

ATA og IATA medlemsflyselskaber 
Kompenserer over hele verden efter deres egne regler som er meget lig med EF forordningen.
EU baserede flyselskaber kompenserer dog efter EF reglerne i /til / fra EU regionen

REJSEFORSIKRINGER
En absolut nødvendighed , men er du sikret hvis din hjemrejse bliver forsinket eller aflyst ?..
Mange har en Familie Basis forsikring som dækker forsinkelser med kr. 1125 per døgn.
En del Internationale kreditkort med helårs verdens rejseforsikring dækker Hotel + fortæring efter regning og ny billet op til kr.7500 per person.
(Husk skriftlig erklæring fra flyselskabet om forsinkelsen eller flyaflysningen)

   

LINKS
FLYSELSKABERNES ONLINE KLAGE SKEMAER her finder du de så ofte vanskelige at finde online klageskemaer

FLY STATUS se status på din flyvning

FLY RADAR se øjebliksbillede af flyene i det Skandinaviske luftrum 

TV2 TEKST TV med Danske Lufthavnes ankomst og afgang oversigt

                                                                              Click for Copenhagen, Denmark Forecast
 

oplysninger på denne side er med forbehold for utilsigtede fejl idet den indeholder en forenklet oversigt af bestemmelserne.

                            Siden er sidst opdateret den. 05/07/2015       

 Tel. +45 43 69 11 71 n Fax +45 69 96 03 48 n e-mail: passagerrettigheder@stofanet.dk      CVR 326 180 73 JT KONSULT